Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Bozok Üniversitesi’ne bağlı   fakülte ve akademik birimlerde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları akademik alanının         gelişmesi için çalışmalar yapmak üzere 2017 Şubat ayında kurulmuş bir merkezdir. Merkezin amacı kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve bu alana yönelik eğitim     faaliyetlerinde bulunmaktır.

 

  Üniversitelerin ilgili kurumları ve diğer paydaş kurumların işbirliği ile kadın sorunlarına ve cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek, merkezin hedefleri doğrultusunda çeşitli alanlarda araştırma yapmak, eğitime yönelik etkinliklerde bulunmak, kadın ile ilgili çalışmalara, araştırmalara, plan ve programlara katılmak, bu konularla ilgili çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve olumlu sonuçların ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak merkezin temel amaçları arasındadır.